Araç kiralama hizmetinin avantajları;

 
ARAÇ KİRALAMA SATIN ALMA

Ödenen kira bedelinin tamamı her ay gider olarak gösterilir.

Ödenen araç bedeli ve faizler 5 yıllık bir süre dağılımında demirbaş olarak değerlendirilir.

Araçların bakım, onarım, muayene, vergilerinin ödenmesi vb. işlemleri için personel ayırmanıza veya mevcut personelinizin zaman ayırmasına gerek yoktur.

Araçların bakımlarının zamanında yapılması, kaza durumunda raporların takibi, ödemelerin takibi, kasko-trafik sigortalarının ödenip ödenmediği, yıllık vergilerinin yatıp yatmadığı, fenni muayenelerinin yapılması gibi bir çok işlemlerin takibinin yapılması zaman ve personel gerektirir.

Araçların her türlü bakım ve onarım bedelleri ile vergi, kasko ve trafik sigortaları aracı kiraya veren şirket tarafından ödenir.

Yılda ortalama 50.000 Km. yol yapan bir araç için 800 YTL bakım gideri, 1000 YTL kasko sigortası, 150 YTL trafik sigortası, 300 YTL lastik, 350 YTL bandrol ücreti olmak üzere ortalama 2.600 YTL harcama gerekir.

Türkiye'nin her yerinde anlaşmalı yetkili servislerimiz sayesinde oluşabilecek arıza, kaza ve yolda kalma durumunda hiçbir ücret ödemeden aracınızın problemleri halledilir.

Özellikle şehirlerarası yollarda ve İstanbul dışında ortaya çıkacak hasar ve kaza durumlarında karşılaşılacak problemler için zaman ve eleman ayırmak, araç ile ilgilenmek sorun yaratır.

Kaza durumunda veya uzun sürecek bakım/onarımlarda, aracın serviste kalacağı süre kadar kullanılmak üzere yedek araç tahsis edilir.

Kaza ve uzun süreli bakımlarda şirketinizde yedek araç yok ise işlerinizin aksaması kaçınılmazdır.